• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2009 - 2011

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2009 - 2011

Projektový stupeň: IČ - zajištění ÚR; IČ - zajištění SP; DÚR; DSP

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň, HIP Ing. Jana Bohatá

Projekt řeší prodloužení cyklotrasy A2 v úseku Zbraslav – Jarov vedené po pravém břehu Vltavy. Trasa je navržena obousměrná s asfaltovým povrchem o celkové délce cca 3,1 km.

Projekt řeší prodloužení cyklotrasy A2 v úseku Zbraslav – Jarov vedené po pravém břehu Vltavy. Trasa je navržena obousměrná s asfaltovým povrchem o celkové délce cca 3,1 km. Dokumentace byla zpracována v podrobnosti realizační dokumentace a obsahovala objekty pozemních komunikací, mostní objekty a zdi. V rámci inženýrské činnosti bylo zajištěno územní rozhodnutí a stavební povolení.

Předmětem stavby je prodloužení již realizované cyklotrasy A2 (Modřany - most Závodu Míru) v úseku od ulice Závist v Městské části Praha - Zbraslav až na konec obce Jarov. V současném stavu vede cyklotrasa A2 po místní komunikaci ulicí Závist, až k vlakovému nádraží Praha - Zbraslav, kde končí. Odtud pokračuje dál po stávající komunikaci III. třídy č. 1043 společně s automobilovým provozem bez jakéhokoliv souběžného pásu pro cyklisty, čímž je ohrožena jejich bezpečnost. V tomto úseku je označení cyklotrasy 8100.

Dokumentace řeší vedení cyklotrasy A2 odklonem do prostoru na pravém břehu Vltavy po již zřízené provizorní staveništní komunikaci až pod most Závodu Míru, kde se napojí na místní komunikaci v ulici Závist (1.etapa). Pod mostem se na 1.etapu napojuje 2.etapa trasy, která pokračuje dál podél řeky Vltavy až k Jarovskému potoku, kde navržená trasa končí na hranici katastrálního území Hlavního města Prahy (před stávající komunikací III. třídy č. 1043). Trasa vede rovinatou krajinou zarostlou vegetací v celém úseku. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v roce 2014.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.