• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2015 - 2016

Na této fakultě je výuka studentů úzce propojena s vědeckou i výzkumnou prací. I přes modernizaci stávajících pracoven v předchozích letech se však již v objektu nevyskytovaly žádné vhodné prostory. Vybudováním vestavby podkroví byl tento problém vyřešen.

Součástí návrhu byly i úpravy v plynové kotelně a rekonstrukce vybraných střech včetně výstavby dvou osobních výtahů ve vnitřních dvorech

Budova FJFI je situována v polovině bloku budov ohraničeného ulicemi Václavskou, Trojanovou a Dittrichovou. Od doby svého vzniku po roce 1907 sloužila tato budova vždy školským účelům.

Kompozice prostorového řešení

Budova fakulty je prostorově rozdělena na tři části. Stavba podkroví je v části A a C řešena jako trojtrakt se střední chodbou, ze které jsou přístupné jednotlivé pracovny. Ve dvorním traktu jsou umístěna hygienická zařízení, servery, malé kanceláře a osobní výtahy. Část B je řešena jako dvoutrakt, který kopíruje dispozici 3.NP. Rohové věže v části A a C budou využívány jako zasedací místnosti s vestavěnou dřevěnou galerií. Komunikační propojení nového podkroví s ostatními podlažími budovy je zajištěno stávajícími schodišti v části A a C. Vertikální komunikace a propojení jednotlivých podlaží s novým podkrovím je zajištěno již zmiňovanými výtahy.

Stavební řešení

Možnost realizace vestavby podkroví byla dána tvarem a konstrukcí krovu a skladbou stávajících stropů nad 2. podlažím, které po odlehčení konstrukce umožňovali přenést nové užitné zatížení i zatížení nových konstrukcí. Kromě výstavby spodních dojezdových částí výtahových šachet se v podstatě jednalo o „suchý“ montážní způsob výstavby s maximálním použitím sádrokartonových konstrukcí příček, podlah, obvodového pláště podkroví a montované konstrukce výtahových šachet.

Původní konstrukce dřevěných krovů se v maximální míře zachovávala a poškozené konstrukce byly opraveny. Do prostoru obou věží byla vložena nová dřevěná galerie s přístupovým schodištěm. Konstrukce krovu je v řadě místností, především ve věžích i v příčkách buď plošně, nebo prostorově přiznána.

Po odstranění dlažby a násypů byly na stávající nosné konstrukce stropů provedeny 3 základní konstrukční typy nových podlah. Návrh byl i v tomto případě proveden principem suché výstavby s využitím systému Rigips a desek RIGISTABIL. Konstrukce příček, šikmé i vodorovné části stěn a stropu podkroví byly realizovány z SDK elementů systému RIGIPS. Z hlediska použitých SDK desek byly osazeny desky Activ´Air, které v rámci nového podkroví umožňují zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší permanentním odstraňováním těkavých organických sloučenin zejména formaldehydu.

Pro kompletní rekonstrukce šikmých střech a střech věží byly navržena cementovláknitá krytina CEMBRIT v grafitovém odstínu. Nově bylo provedeno veškeré oplechování klasickým způsobem z titanzinku. Dále byly rekonstruovány střešní krytiny u plochých střech ve vnitrobloku s použitím falcované krytiny z titanzinku.

V pracovnách byla osazena střešní ateliérová okna s vyklápěcími křídly. Vnitřní hlavní chodby v podkroví jsou osvětleny kombinovaně s použitím světlovodů. Ve věžích jsou osazena nová okna v provedeném členění jako kopie původních oken. Výtahové šachty byly navrženy v jednoduchém provedení s vnitřní ocelovou montovanou konstrukcí z ocelových uzavřených profilů a zasklených čirým průhledným izolačním dvojsklem.

Realizací stavby se získalo celkem 47 nových pracovních míst.

 

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.