• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Přerov
2001 - 2010

Země: Česká republika

Místo: Přerov

Datum: 2001 - 2010

Projektový stupeň: IZ, UTS, DUR, DSP, AD, RDS

Dodání projektu pro výstavbu objektu centrálního dispočerského pracoviště v Přerově.

Základním posláním CDP Přerov je v určeném obvodu zabezpečovat přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením drážní dopravy dle § 2, odst. 3 a 4, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační jednotka CDP Přerov vznikla 1. 1. 2011 a v současné době zabezpečuje řízení provozu na 520 kilometrech železničních tratí, 68 železničních stanicích a 49 železničních zastávkách na území Moravy a Slezska. Dispečerský aparát operativního řízení pokrývá 3123 kilometrů železničních tratí.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.