• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2012 - 2016

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2012 - 2016

Projektový stupeň: DÚR, Projekt, DSPS, AD

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Západ

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., středisko Architektury a pozemních staveb, HIP Ing. Jindřich Janourek + Ing. Martin Nápravník

Realizace: Metrostav a.s., divize 3 - 03/2014 - 01/2016

Investiční náklady: 320 mil. Kč, z toho 82,74% z fondů Evropské unie

Výstavba budovy centrálního dispečerského pracoviště umožní dálkové řízení provozu na významných železničních tratích ČR.

Výstavba budovy centrálního dispečerského pracoviště umožní dálkové řízení provozu na významných železničních tratích ČR. Koncepce je založena na soustředění velkého počtu dálkově řízených stanic do jediného místa, což přináší finanční úspory, úspory počtu pracovníků, nasazení nadstavbových funkcí jako je automatické stavění jízdních cest, hospodaření s vozy, lokomotivami, trasami, ERTMS, propojení s jinými systémy a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do těchto sítí se zvýší jejich kvalita a kapacita.

Objekt CDP je situován do oblasti Balabenka, do trojúhelníkového prostoru lemovaného ze všech tří stran železničními tratěmi.

Budova takřka čtvercového půdorysu (cca 40 x 43 m) je umístěna v pravoúhlé síti s dalšími sousedícími objekty, které jsou ryze technického charakteru. Celý areál je napojen společnou obslužnou komunikací na Sokolovskou ulici.

Navrhovaný objekt centrálního dispečerského pracoviště je svým charakterem provozně administrativní budovou. V jednom objektu se slučují dvě funkce – administrativní provoz s bezprostředním vztahem k řízení dopravy a centrální dispečerská pracoviště s řídícími sály pro řízení dopravy na rozhodující části hlavních železničních tratích České republiky. Druhým takovým pracovištěm v ČR je CDP Přerov.

Budova CDP je hmotově rozdělena na dvě části. Prosklený odlehčený parter a těžká členěná hmota vyšších pater. To odpovídá i provoznímu členění budovy. Spodní část (parter) je administrativní, vrchní je provozní a sálová. Vrchní část budovy je navíc hmotově i plošně členěna, dochází zde ke střídání prosklených plochy s plnými, vše navíc doplňují dva zářezy z východní a západní strany. U celého objektu tak dochází k symbióze mezi vzhledem, formou a provozní a funkční náplní budovy.

Spodní část budovy je otevřena ke všem světovým stranám plně prosklenými plochami. Ty jsou překryty předsazenými hliníkovými stínícími lamelami. Z východní strany je do centrální části budovy situován hlavní vstup do objektu krytý předsazenou markýzou. Nad proskleným přízemím je po celém obvodu umístěn světelný pruh.

Vrchní část je z východu a západu členěna prosklenými zářezy mezi sály, to doplňuje celkovou plasticitu takto orientovaných fasád a celého objektu. Prosklené části na jižní a severní fasádě jsou v rovině pláště. Všechny prosklené plochy pláště, vyjma východní a západní fasády v zářezech, jsou kryty stínícími lamelami.

Plné plochy pláště budovy jsou navrženy jako provětrávaná fasáda obložená velkoformátovými deskami v barvě metalické šedostříbrné. Prosklené fasády a stínění jsou navrženy jako hliníkové, systémové. Barva hliníkových konstrukcí je grafitová šedá.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.