• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
, Mühlgraben, Německo
2017

investor: Deutsche Bahn

lokace: Mühlgraben, Německo

projektový stupeň: Entwurfsplanung - Lph 3+4

termín: květen 2017 - listopad 2017

Prvním projektem pro Deutsche Bahn po získání prekvalifikace od tohoto investora byla náhrada stávajícího přemostění potoka u obce Mühlgraben novým dvoukolejným železničním mostem. Most se nachází na trati č.3533 Dornberg – Gross Gerau v km 55,594.

Zahájení projektových prací proběhlo po úvodním jednání ve Frankfurtu nad Mohanem v květnu 2017. Předmětem bylo projektové řešení (projektový stupeň – Entwurfsplanung - Lph 3+4) přestavby malého betonového železničního mostního objektu s rozpětím cca 4 m na elektrizované dvoukolejné železniční trati za postupného vyloučení jedné traťové koleje během postupu výstavby.

Nově navržený most je železobetonové konstrukce s následujícími parametry: jedno pole o rozpětí 7,1 m, šířka mostu cca 12 m, výška nad korytem potoka 1,95 m. Osa vodního toku svírá s osou trati úhel cca 60 stupňů. Jedinou vážnější komplikací byl požadavek na průchodnost „stoleté“ vody pod mostním objektem. Projekt byl ukončen 30. listopadu 2017, a záhy byly zahájeny stavební práce.

Sice malý projekt z pohledu velikosti mostního objektu, ale z pohledu významu další perspektivy SUDOPU PRAHA a.s. pracovat pro německého investora, jej však lze zařadit na roveň těm „velkým“.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.