SUDOP PRAHA a.s. | Architektonické studie | SUDOP PRAHA a.s.
  • Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika,
2005 - 2011

Země: Česká republika

Místo:

Datum: 2005 - 2011

Projektový stupeň: Studie

Součástí práce střediska architektury a pozemních staveb jsou i architektonické studie a návrhy.

Součástí práce střediska architektury a pozemních staveb jsou i architektonické studie a návrhy. Zabýváme se stavbami různé velikosti, od malých technologických objektů, až po velké budovy nebo celé areály. Dále uvádíme vizualizace některých z nich, které jsme projektovali v posledních několika letech.