• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Praha
2006 - 2007

Země: Česká republika

Místo: Praha

Datum: 2006 - 2007

Projektový stupeň: DPS, AD, DSPS

Architektonický návrh a předchozí stupně dokumentace: LEWIS and HICKEY PRAHA spol. s r.o., Ing. arch. Robert Wild

Projekt DPS a DSPS: SUDOP PRAHA a.s., středisko architektury a pozemních staveb, odpovědný projektant Ing. Jindřich Janourek

Náklady: cca 171 mil. Kč

Anglická mezinárodní škola Praha byla vybudována jako stavba "na zelené louce" v příznivě položené lokalitě na jihu hlavního města v katastrálním území Libuš.

Anglická mezinárodní škola Praha byla vybudována jako stavba "na zelené louce" v příznivě položené lokalitě na jihu hlavního města v katastrálním území Libuš. Protáhlý pozemek cca 75 x 210 m se svažuje mírně k jihu, kde bezprostředně sousedí s přírodním útvarem Modřanská rokle. Současně se stavbou školy vznikl v sousedství další nový objekt, který slouží jako domov seniorů.

Objekt školy je půdorysně i hmotově značně členitý, některé části budovy mají podsklepení, jiné jsou navrženy o jednom až třech nadzemních podlažích. Provozními celky jsou I. a II. stupeň základní školy a předškolní zařízení charakteru mateřské školy. Objekt je řešen jako bezbariérový. Konstrukčně byla členitá budova rozdělena do čtyř dilatačních celků, které korespondují s provozním rozdělením budovy: A = tělocvična, B a C = II. stupeň a D = I. stupeň a předškolní zařízení.

Kromě hlavní budovy byly součástí stavby i drobnější objekty v areálu, z nichž za zmínku stojí přístřešek pro pěší, který probíhá zalomeně podél oplocení se sousedním domovem seniorů a dotváří technologickou různorodost stavby. Jeho nosnou konstrukci tvoří dřevěné lepené rámy, na něž je uložena ocelová konstrukce zastřešení se systémem ztužidel. Vlastní krytina byla navržena jako plachtová na napínacích lankách.

 

Škola má cílovou kapacitu 520 žáků, z toho v předškolním zařízení cca 100 dětí. Zastavěná plocha hlavní budovy činí cca 3 600 m2.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.