• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Česká republika, Ústí nad Orlicí
2018

KLIENT:
SŽDC, s.o.

STUPEŇ DOKUMENTACE:
Studie proveditelnosti

CENA:
Projekt roku 2018

ROK ODEVZDÁNÍ:
2018

Zpracovatelé:
Ing. Matěj Mareš
Ing. Vladislav Černý
Ing. Jan Novák
Ing. Tomáš Němec
Ing. Martin Večeřa, Ph.D
Ing. Kateřina Hladká, Ph.D
Ing. Petr Čichovský
Ing. Petr Lapáček
Ing. Pavel Kubát
Ing. Jiří Jirásko
Ing. Pavel Michl
Ing. Tomáš Zítko

Účelem této aktualizace studie proveditelnosti je opětovné posouzení možných variant řešení z pohledu technické proveditelnosti a územní průchodnosti s cílem nalézt takovou variantu, která splní tato dvě kritéria při udržení ekonomické efektivity projektu.

Traťový úsek Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo) je jedním z posledních úseků I. TŽK, který dosud neprošel modernizací. Zároveň je tento úsek omezující jak z hlediska kapacity, tak technických parametrů (zejména návrhové traťové rychlosti). Jedním z důvodů jsou obtížné územní poměry z hlediska konfigurace terénu, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatelstva, případně zachování krajinného rázu. Účelem této aktualizace studie proveditelnosti je opětovné posouzení možných variant řešení z pohledu technické proveditelnosti a územní průchodnosti s cílem nalézt takovou variantu, která splní tato dvě kritéria při udržení ekonomické efektivity projektu. V rámci zadání této ASP jsou k prověření definovány varianty M a M+B.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.