• Projekty
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury
Zpět
Slovenská Republika, Slovenská republika
2013

Země: Slovenská republika

Místo: Slovenská republika

Datum: 2013 - 2013

Projektový stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Klient: Slovenská diaĺničná spoločnosť a.s.

Adresa klienta: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Investiční náklady: 1 622 600,- €

Most je navržen jako čtyřpolový s teoretickým rozpětím polí 20,0+30,0+35,0+24,0m. Rozdílná rozpětí polí mostu jsou dána jeho polohou ve směrovém oblouku o poloměru 280 m.

Most je navržen jako čtyřpolový s teoretickým rozpětím polí 20,0+30,0+35,0+24,0m. Rozdílná rozpětí polí mostu jsou dána jeho polohou ve směrovém oblouku o poloměru 280 m. V příčném směru je nosná konstrukce navržená jako jednotrámová s oboustrannou konzolou, v podélném směru jako spojitá, monolitická z dodatečně předpjatého betonu třídy C 35/45. Délka mostu je 128,680m, délka nosné konstrukce je 110,395 m.

Spodní stavba mostu je tvořená železobetonovými pilíři tvaru okoseného obdélníka rozměrů 1,40 x 3,0 m vetknutými do základů založených na plovoucích vrtaných pilotách. Opěry jsou navrženy železobetonové monolitické, založené na vrtaných pilotách. Na opěru OP5 navazuje 20 m dlouhá úhlová zeď z monolitického železobetonu, která tvoří křídlo opěry v místě zářezu trasy dálnice pod mostem.

Součástí projektové dokumentace byl vzhledem k poloze stavby i statický výpočet nosné konstrukce, spodní stavby a založení s posouzením vlivu seizmického zatížení.

Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.