• SUDOP PRAHA
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Příprava vysokorychlostních tratí nabírá na obrátkách

O budoucnosti dráhy se diskutovalo na konferenci Železnice 2018. Ve čtvrtek 29. listopadu proběhl v pražském hotelu Olšanka již 23. ročník tohoto setkání největších kapacit v oboru – správců, investorů, projektantů i stavitelů.

O budoucnosti dráhy se diskutovalo na konferenci Železnice 2018. Ve čtvrtek 29. listopadu proběhl v pražském hotelu Olšanka již 23. ročník tohoto setkání největších kapacit v oboru – správců, investorů, projektantů i stavitelů. Stěžejními tématy bylo například financování železničních projektů po roce 2020, významné připravované nebo realizované stavby, budování vysokorychlostních tratí či vedení pilotních projektů BIM.

České republice sice stále chybí značná část sítě moderních železničních staveb, v tuto chvíli se už ale podařilo akcelerovat projektování a mnoho úseků je již připraveno k realizaci. Zahájeno bylo také příprava prvních vysokorychlostních tratí. Podle generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Bc. Jiřího Svobody, MBA by se investice do železniční infrastruktury měly konstantně zvedat z nynějších 18 až na více než 30 miliard ročně.

„Příprava a výstavba vysokorychlostních tratí je dlouhodobý projekt, pro který je potřeba mít zajištěný nejen odpovídající a stabilní model financování, ale i potřebnou legislativu. Očekávám v tomto proto velmi výraznou podporu státu. Bez tohoto není možné očekávat, že Česká republika bude mít v dohledné době moderní vysokorychlostní infrastrukturu srovnatelnou s vyspělými státy Evropy,“ řekl Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel společnosti SUDOP PRAHA, která konferenci hostila.

Příprava páteřního spojení

Plánování vysokorychlostních tratí odstartovaly první studie proveditelnosti na směry Praha – Brno – Břeclav, Praha – Beroun/Hořovice a Praha – Drážďany.  Studie mají zhodnotit navrhovaný záměr jak z pohledu dopravní a společenské potřebnosti, tak finanční a ekonomické proveditelnosti. Zkoumají také vliv na životní prostředí a uzemní začlenění.

Právě trasa Praha – Brno – Břeclav bude tvořit páteř budoucího systému Rychlých spojení v České republice. Významnou roli bude nová trať hrát i v mezinárodní dopravě. „Neustálý vývoj železniční dopravy v Německu a Rakousku nahrává postupnému převedení tradičních mezinárodních vazeb mimo ČR – zejména spojení Berlín – Vídeň. Mimo jiné i proto je třeba odpovědět budováním nové infrastruktury a tradiční evropské vazby nadále realizovat přes území České republiky,“ vysvětlil Ing. Martin Vachtl ze společnosti SUDOP PRAHA, který má na starosti přípravu studie páteřní rychlotrati z Prahy do Brna.

První rychlotrati už za deset let

V rámci plánování byly vybrány pilotní úseky VRT pro zrychlený režim projektové přípravy. Jedná se o úseky Praha – Poříčany, Brno – Vranovice a Přerov – Ostrava. Tyto úseky by se podle SŽDC mohly začít realizovat již kolem roku 2027. Plný potenciál VRT se v daných úsecích projeví až po napojení na další plánované části vysokorychlostní sítě, nicméně některé výhody pocítí cestující již po zprovoznění daných úseků. Třeba úsek Přerov – Ostrava je dostatečně dlouhý, aby se jeho realizace promítla do kratších jízdních dob. Mezi Prahou a Poříčany zase nová trať uleví od kapacitní přetíženosti stávající trati.

Základem úspěchu projektování v BIM je důsledná příprava

Jedním z nejzajímavějších bodů programu konference bylo představení efektivní metody projektování BIM, tedy Building Information Modeling. Díky tomu, že jakákoli nově přidaná nebo upravená data se okamžitě projeví v 3D modelu, je celý projekt více pod kontrolou a lze včas odhalit případné chyby či kolize. „Jako naprosto klíčové se ukázalo správné nastavení plánu BEP, který podrobně popisuje, jakým způsobem se bude na projektu BIM postupovat a dává všem účastníkům konkrétní návod, jak na BIM projektu spolupracovat,“ upozornil Ing. Jaroslav Veselý, který se za SUDOP PRAHA podílí na pilotních projektech BIM pro SŽDC a to konkrétně železniční stanice Čachovice (v rámci projektu Modernizace Nymburk – Mladá Boleslav) a Modernizace žst. Roudnice nad Labem. Proces tvorby a správy projektů, který umožňuje spolupráci a sdílení informací všech zúčastněných stran, bude brzy pro infrastrukturní stavby povinný, proto jsou informace o něm dvojnásob cenné.

Zpět
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.