• SUDOP PRAHA
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Oznámení o dočasném omezení provozu společnosti s ohledem na vyhlášený nouzový stav a karanténní opatření v rámci ČR

Prohlášení společnosti s ohledem na aktuální situaci kolem rozšíření viru COVID-19

Věc: Oznámení o dočasném omezení provozu společnosti s ohledem na vyhlášený nouzový stav a karanténní opatření v rámci ČR
 

 

Vážení klienti, obchodní partneři a zástupci úřadů

s ohledem na aktuální situaci kolem rozšíření viru COVID-19 a s tím souvisejícím, vládním nařízením a z nich vyplývající omezení pro bezpečnost našich zaměstnanců, jsme byli nuceni učinit nutná provozní opatření, která bohužel zasáhnou do běžného režimu naší společnosti. Po určitou dobu může dojít k omezení rozsahu našich standardních služeb. Podobná opatření jdou aktuálně napříč celým trhem, tedy i ze stran našich subdodavatelů, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran.

Ač prozatím všichni naši zaměstnanci pracují, byť s určitými omezeními, mohou být v budoucnosti ohroženy termíny některých našich smluvních závazků. Proto bych se rád předem za tato námi objektivně nezaviněná potencionální nenaplnění smluvních závazků jménem společnosti SUDOP PRAHA a.s. omluvil a ujistil Vás, že uděláme vše proto, aby tyto dopady byly minimální.

Děkuji za pochopení

 

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

 

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva a generální ředitel

 

Zpět
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.