• SUDOP PRAHA
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Nominujte kandidáty, kteří jsou letošní významnou osobností v oblasti infrastruktury železniční dopravy!

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 5. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2019“

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 5. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2019“

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

 5. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2019 a předání ocenění se uskuteční na 24. ročníku konference ŽELEZNICE 2019 konané dne 21. listopadu 2019, v kongresovém sále hotelu “Olšanka“ v Praze.

 V případě Vašeho zájmu o účast v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat@sizi.cz v termínu do 21. října 2019.

Zpět
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.