• SUDOP PRAHA
    Komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

Navrhujte kandidáty na ocenění Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2018

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 4. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2018“

Výzva společnostem a institucím k zaslání návrhů kandidátů na ocenění 4. ročníku “Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy České republiky pro rok 2018“

Toto ocenění se uděluje za výraznou aktivitu, mimořádné dílo, které je významným přínosem v oblasti infrastruktury železniční dopravy a jejího prosazování na národní i mezinárodní (především evropské) úrovni, jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v dané oblasti v roce předcházejícím udílení ocenění.

4. ročník vyhlášení významné osobnosti v oblasti železniční infrastruktury ČR v roce 2018 a předání ocenění se uskuteční na 23. ročníku konference ŽELEZNICE 2018 konané dne 29. listopadu 2018, v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.

V případě Vašeho zájmu o účast v této významné aktivitě Vás prosíme o zaslání návrhu kandidáta za Vaší společnost, instituci. Návrhy kandidátů, s jeho/její charakteristikou, zasílejte prosím na adresu sekretariátu technologické platformy “Interoperabilita železniční infrastruktury“ sekretariat‌‌M‌‌sizi.cz v termínu do 17. října 2018.

Zpět
Děkujeme za vyplnění formuláře, brzy se Vám ozveme.